شماره تماس : ۰۹۰۳۶۷۰۸۰۷۷

ایمیل : info@zafari-psy.com

Previous
Next

چرا کودکم دروغ می‌گوید.

با کودکتان گفتگو کنید به او بگویید که دروغ گفتن تاثیر مثبتی نخواهد داشت، حقیقت هرگز پنهان نمی‌ماند و هنگامی که دروغ آشکار شود احساس

چگـونه به کودکم محبت کنم؟

هیچوقت آغوش کودک را زودتر ترک نکنید، بگذارید او آغوش شما را ترک کند. ✅ با کودک خود وقت بگذرانید مثل رفتن به پارک، بازی

مادر افسـرده

مامان عزیز اگر خودتون به فکر خودتون نباشید، هیچکس نجاتتون نخواهد داد، مادر افسرده مسلما نمی‌تواند برای فرزندانش والدگری خوبی داشته باشد. 😍هر روز فقط

پین کردن این در Pinterest