شماره تماس : ۰۹۰۳۶۷۰۸۰۷۷

ایمیل : info@zafari-psy.com

حراج!

قیمت دوره

5,000 تومان

دوره و کارگاه ویژه فرزندپروری با موضوع لجبازی کودکان

لجبازی کودکان مرحله ای اجتناب ناپذير از رشد آنهاست و در کودکان نوپا به حدی شایع است که بسیاری از والدین را به دردسر می اندازد.

نکته مهم در کنترل لجبازی كودكان رفتار درست و منطقی در موارد اول دیده شدن این خصیصه در کودک است چراکه رفتار والدین در ذهن کودک حک می شود و برخورد مناسب با لجبازی کودک می تواند به کاهش احتمال بروز آن در آینده کمک کند.

اختلال خلق یکی از خصوصیات بارز در کودکان لجباز است که در بسیاری موارد علت خاصی نیز ندارد.

کودکان لجباز اغلب رفتارهایی همچون جیغ و داد زدن و کوبیدن پا بر زمین بخصوص در محیط خارج از منزل برای قانع کردن پدر و مادر از خود نشان می دهند.

شروع لجبازی كودكان معمولا پس از یک سالگی بوده و در حدود سه سالگی به اوج خود می رسد بطوری که اگر والدین نحوه صحیح برخورد با لجبازی در کودکان را در پیش نگیرند با مشکلات زیادی در تربیت فرزند خود روبرو می شوند.

ابراز خشم یکی از رفتار های شایع در کودکان لجباز است که با رشد کودک همراه با رفتارهایی همچون نافرمانی نیز می شود.

عدم کنترل این رفتار کودک توسط والدین سبب باقی ماندن این خصیصه در کودک می شود که حتی تا سنین مدرسه نیز ادامه پیدا کرده و سبب بروز مشکلات تحصیلی کودک نیز می شود.

دوره لجبازی کودک به درد چه کسانی میخوره؟

 • ایستادن جلوی تلویزیون
 • آسیب رساندن به خود
 • گریه های بی وقفه
 • بلندشدن از سرسفره
 • پرت کردن وسایل
 • نافرمانی از خواسته های والدین
 • داد و بیداد هنگام صحبت کردن با دیگران
 • پافشاری رو حرف خودش
 • بی نظمی
 • داد زدن غذا نخوردن
 • نق زدن
 • بهانه گیری
 • نافرمانی

پین کردن این در Pinterest