شماره تماس : ۰۹۰۳۶۷۰۸۰۷۷

ایمیل : info@zafari-psy.com

قیمت دوره

347,000 تومان

دوره پرخاشگری و کنترل خشم کودکان 

دوره پرخاشگری وکنترل خشم کودک

دوره پرخاشگری و کنترل خشم کودک شامل دو کارگاه میباشد:

 • پرخاشگری کودک

پرخاشگری در کودکان پدیده شایعی است که به صورت های مختلف جسمی،عاطفی و  تنش قابل توجه در آنها دیده میشود اگرچه این مسئله بخش طبیعی در روند طبیعی در رشد کودک شماست اگرچه این  مسئله بخش طبیعی در روند رشد کودک شماست اما از او انتظار می‌رود که در مدرسه احساساتش را کنترل و مدیریت کند هرچه آموزش‌های شما در این زمینه از سن کمتری آغاز شود احتمال اینکه فرزندتان بتواند بر پرخاشگری اش غلبه کند بیشتر می شود.

 • کارگاه کنترل خشم کودک

یکی از مهم ترین چالش های والدین تربیت و در ارتباط گرفتن با کودکان چگونگی کنترل خشم آنهاست از آنجایی که واکنش های هیجانی خیلی زودتر از بخش های منطقی ذهن فعال میشوند و به تکامل میرسند کودکان در مواجهه با موقعیت های هیجانی بیشتر پرخاشگرانه  عمل میکنند.

سرفصل ها:

 • پرخاشگری چه زمانی و چگونه ایجاد میشود؟
 • پرخاشگری کودک چه مشکلاتی را برای کودک و والدین ایجاد میکند؟
 • پرخاشگری چیست ؟
 • کدام بازه زمانی پرخاشگری کودک زیاد است؟
 • علایم فیزیکی و کلامی پرخاشگری چیست ؟
 • چرا جرات مندی مهم است؟
 • کودک پرخاشگری را از کجا یاد می گیرد؟
 • پرخاشگری نسبت به کدام والد بیشتر است و چرا؟
 • آیا ژن پرخاشگری وجود دارد ؟
 • محیط چه مقدار در پرخاشگری کودک تاثیر دارد؟
 • چگونگی مدیریت خشم و آموزش آن به کودک ؟
 • شناساندن علایم عصبانیت به کودک و راه حل آن؟

 

این دوره به درد چه کسانی میخوره؟

 کسانی که فرزندشون علائم زیر رو دارند:

داد زدن

عصبانیت

کتک و حمله به دیگران

فشار دادن دندان ها بهم

حرف زشت گفتن

نافرمانی

گوشه گیری

خرابکاری

بهم ریختن خانه

پین کردن این در Pinterest