شماره تماس : ۰۹۰۳۶۷۰۸۰۷۷

ایمیل : info@zafari-psy.com

قیمت دوره

347,000 تومان

دوره پایان لجبازی و افزایش حرف شنوی در کودک

دوره پایان لجبازی و افزایش حرف شنوی

دوره شامل دو کارگاه میباشد:

 1. کارگاه پایان لجبازی
 2. افزایش حرف شنوی در کودک

کارگاه پایان لجبازی:

والدین معمولاً در مواجهه با لجبازی کودکان با شکست مواجه می شوند پس ابتدا علت را شناسایی کنید و بعد با راه های ارائه شده اقدام به رفع لجبازی کودکانتان کنید .

سرفصل ها شامل:

 1. علت اصلی لجبازی کودکان
 2. بهترین واکنش با کودک لجباز
 3. تکنیک های موثر برای درمان لجبازی کودکان
 4. چه زمانی میتوانیم بگوییم که کودک لجباز است
 5. شناسایی رفتارهای کودک

کودکی که نشانه‌های زیر در رفتارش داشته باشد لجباز محسوب می‌شود:

 • پرخاشگری
 • مشاجره
 • مخالفت کردن
 • سرزنش دیگران
 • زودرنج بودن
 • بد اخلاقی و اوقات تلخی های مداوم
 • بحث بیش از حد با بزرگترها
 • عدم پیروی از خواسته های بزرگتر ها
 • اذیت کردن و آزار رساندن به دیگران
 • حساسیت بیش از حد به مسائل
 • کینه جویی
 • خشم دائمی
 • صحبت کردن زننده و تند در هنگام عصبانیت

 

کارگاه افزایش حرف شنوی در کودک:

مطمئنا اکثر والدین دوست دارند که فرزندشان حرف شنوی بیشتری از آنان داشته باشند پس باید نیازهای کودکشان را در کودکی رفع کنند برای اینکه فرزندشان حرف شنوی بیشتری داشته باشد باید یکسری رفتارهای موثر را انجام دهند که اگر این موارد را رعایت کنند در نهایت فرزندان خوبی تحویل جامعه میدهند.

پین کردن این در Pinterest