شماره تماس : ۰۹۰۳۶۷۰۸۰۷۷

ایمیل : info@zafari-psy.com

قیمت دوره

347,000 تومان

دوره بهبود و ترمیم رابطه کودک و والدین

ارتباط موثر و مثبت والدین با کودک نشان دهنده احترام والدین نسبت به کودک می باشد . در نتیجه کودکان احساس می کنند که از جانب پدر و مادر مورد حمایت هستند و اعتماد به نفسشان افزایش پیدا می کند . از طرف دیگر ، ارتباط غیر موثر یا منفی باعث می شود تا اعتماد به نفس کودک کاهش پیدا کند .

تقویت ارتباط کودک با والدین به تلاش و زمان نیاز دارد . تربیت کودکان بسیار دشوار می باشد ، با برقراری رابطه نزدیک و موثر با کودک ، والدین می توانند در تمام مراحل زندگی با فرزند خود ارتباط صمیمی داشته باشند . همچنین ارتباط نزدیک کودک و پدر و مادر ، روند تربیت فرزندان را آسان تر می کند . کودکانی که با والدین خود احساس نزدیکی می کنند ، بیشتر تمایل دارند که مشکلات خود را با والدین در میان بگذارند .

پین کردن این در Pinterest