شماره تماس : ۰۹۰۳۶۷۰۸۰۷۷

ایمیل : info@zafari-psy.com

چرا کودکم دروغ می‌گوید.

با کودکتان گفتگو کنید به او بگویید که دروغ گفتن تاثیر مثبتی نخواهد داشت، حقیقت هرگز پنهان نمی‌ماند و هنگامی که دروغ آشکار شود احساس بی اعتمادی پدید می آید.

از او بخواهید که راستگو باشد و بجای دروغ گفتن تلاش کند که رفتار نادرستی که از او سرزده است را در اندازه توانش جبران کند.

✅ اگر راهکارهای که گفته شد روی کودک تاثیر مثبت نداشت میتوانید از روانشناس کودک کمک بگیرید.

 

 

پین کردن این در Pinterest

به اشتراک بگذارید