شماره تماس : ۰۹۰۳۶۷۰۸۰۷۷

ایمیل : info@zafari-psy.com

پـنج نفری که کودکتان با آنها ارتباط دارد را می شناسید؟

والدین فرزند مهمترین نقش را در الگو برداری فرزندان دارند، چرا که تاثیرگذار تر از سایر اطرافیان هستند.

❤️دوستان عزیزم با حمایت های پر مهرتان باعث میشوید افراد بیشتری این پست را ببینند .

 

پین کردن این در Pinterest

به اشتراک بگذارید