شماره تماس : ۰۹۰۳۶۷۰۸۰۷۷

ایمیل : info@zafari-psy.com

نقض قوانین ممنوع

والدین عزیز اقتدار شما باعث میشه کودک در محیط بهنجار و سالمی رشد کنه، این خیلی مهمه که قوانین را بصورتی وضع کنید که از عهده فرزندتون خارج نباشه.

🟪 اقتدار و عشق والدین یک ترکیب عالی برای رشد سالم و بهنجار کودک است.

✅ تربیت کودک نمونه

پین کردن این در Pinterest

به اشتراک بگذارید