شماره تماس : ۰۹۰۳۶۷۰۸۰۷۷

ایمیل : info@zafari-psy.com

نشانـه والدین خوب

🟨 به سه سال اول زندگی کودکان توجه ویژه ایی دارند.

🟦 استرس ها و اضطراب های خود را مدیریت می کنید.

✅ پدر مادرهای عزیز شما کدوم ازاین ویژگی ها رو دارین😍

🌈تربیت کودک نمونه با همین نکات راحت میشه 👨‍👩‍👧

پین کردن این در Pinterest

به اشتراک بگذارید