شماره تماس : ۰۹۰۳۶۷۰۸۰۷۷

ایمیل : info@zafari-psy.com

مادر افسـرده

مامان عزیز اگر خودتون به فکر خودتون نباشید، هیچکس نجاتتون نخواهد داد، مادر افسرده مسلما نمی‌تواند برای فرزندانش والدگری خوبی داشته باشد.

😍هر روز فقط یک کاری رو که بهتون احساس لذت می‌دهد انجام دهید، راجع به احساسات تون با همسرتون حرف بزنید. وحتما از یک مشاور کمک بگیرید.

 

 

 

 

 

پین کردن این در Pinterest

به اشتراک بگذارید