شماره تماس : ۰۹۰۳۶۷۰۸۰۷۷

ایمیل : info@zafari-psy.com

قانون های طلایی برای اینکه پدر و مادر بهتری باشید

شما کدوم مورد رو 💯درصد قبول دارین؟

✅ فرزندتون رو بی قید و شرط دوست داشته باشین
✅ بهش توجه کنید و به حرفهاش گوش کنید
✅ کودکتون رو مقایسه نکنید
✅ غفلت و طرد کردن برای روان کودکتون سمــه

 

 

 

 

پین کردن این در Pinterest

به اشتراک بگذارید