شماره تماس : ۰۹۰۳۶۷۰۸۰۷۷

ایمیل : info@zafari-psy.com

فوایـد بوسیدن کودکان

مهمترین فایده
✅ بوسیدن کودک پرخاشگری او را کاهش می‌دهد.

🌟🌟بوسیدن فرزندان از نظر سنی محدودیت خاصی ندارد.
بدین معنا که فرزند نوجوان و جوان نیز
می توانند همانند کودک خردسال از بوسه پدر و مادر خشنود شود.

⁉️شما چندبار در طول روز فرزندانتان رو می‌بوسید ؟

 

 

 

 

 

 

 

پین کردن این در Pinterest

به اشتراک بگذارید