شماره تماس : ۰۹۰۳۶۷۰۸۰۷۷

ایمیل : info@zafari-psy.com

شناسایی 3خطایی که کودک را مضطرب میکند

همیشه از موفقیت حرف زدن
2️⃣عجله داشتن برای بزرگ شدن فرزند
3️⃣مشروط محبت کردن
مثلا: اگر درس نخوانی دیگر دوستت ندارم.

✅ از تجربه هاتون برامون بگید ،اینجا باهم یادمیگیریم❤️

 

 

 

پین کردن این در Pinterest

به اشتراک بگذارید