شماره تماس : ۰۹۰۳۶۷۰۸۰۷۷

ایمیل : info@zafari-psy.com

شما هم کودک منظم دوست دارید

خیلی از پدر و مادرها دوست دارند کودک شون منظم و دقیق باشند غافل از اینکه خودش به این اصل احترام نمی‌دارند.

❌کودک شما منظم هست؟
✅ خودتون به عنوان یک والد منظم هستین ؟

پین کردن این در Pinterest

به اشتراک بگذارید