شماره تماس : ۰۹۰۳۶۷۰۸۰۷۷

ایمیل : info@zafari-psy.com

سخنی با پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها

پدر بزرگ و مادر بزرگ در حالی که به فرزندان خود در تربیت کودک یاری می‌کنند، اما نباید در کار تربیتی آنها دخالت کنند👵🏻🧓🏻

🔄لطفا برامون بنویسید :

1) آیا والدین تان هر روز اصرار دارند نوه هایشان را ببینند؟

2) آیا روش های تربیتی شما را قبول دارند و جلوی بچه ها آن را زیر سوال می برند؟

 

 

 

 

 

 

 

 

پین کردن این در Pinterest

به اشتراک بگذارید