شماره تماس : ۰۹۰۳۶۷۰۸۰۷۷

ایمیل : info@zafari-psy.com

رفتارهای دوره نوجوانی

رفتارهای طبیعی نوجوانان را بشناسید
تا همدلی و درک بهتر و عمیق تری با او داشته باشید.

❌یکی از رفتارهای طبیعی نوجوانان:
ریسک پذیری بالا و امتحان برخی رفتارهای پرخطر
مثل امتحان کردن مشروبات الکلی و یا سیگار

💯نوجوان شما کدوم یک از این رفتارها را داره ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پین کردن این در Pinterest

به اشتراک بگذارید