شماره تماس : ۰۹۰۳۶۷۰۸۰۷۷

ایمیل : info@zafari-psy.com

جملات تاثیرگذاری که باید به کودکت بگویی

شما بهترین و مطمئن ترین الگو برای فرزندتون هستین، بذر عشق را شما در دلش می کارید و مطمئن باشید با مراقبت و پرورش خوب و اصولی، ثمره ایی جز عشق و سلامت نمی بینید🌿🌿

✅ تربیت کودک نمونه

🎈 همراه شماهستم تا نکات ساده و مهم فرزند پروری را باهم مرور کنیم.

 

پین کردن این در Pinterest

به اشتراک بگذارید