شماره تماس : ۰۹۰۳۶۷۰۸۰۷۷

ایمیل : info@zafari-psy.com

تربیت جنسی کودک بخش چهارم

مهمترین نکته والدین عزیز:

🔷کودکان را مجبور به بغل کردن، بوسیدن، یا نشستن در بغل دوستان و خویشاوندان نکنید.

🔶آموزش ناشیانه و زودهنگام و نامناسب بودن با سن کودک ممکن است او را دچار بلوغ زودرس جنسی کند، و از آن طرف آموزش دیرهنگام این مسئله نیز باعث بلوغ دیر رس و آسیب به رشد روانی جنسی سالم در مراحل مختلف زندگی کودک می‌گردد.

 

 

 

پین کردن این در Pinterest

به اشتراک بگذارید