شماره تماس : ۰۹۰۳۶۷۰۸۰۷۷

ایمیل : info@zafari-psy.com

تربیت جنسی قسمت سوم

برای شروع این آموزش سن مشخص وجود ندارد و به محض اینکه کودک شما توانایی صحبت کردن و فهم صحبت های شما را پیدا کرد. می‌توانید آموزش در این زمینه را شروع کنید.
با الین حال شما می‌بایست در هر بازه سنی اطلاعات مناسب با سن کودک را به وی بدهید.

🤗🤗🤗🤗🤗منتظر قسمت های بعدی تربیت جنسی باشید.

 

پین کردن این در Pinterest

به اشتراک بگذارید