شماره تماس : ۰۹۰۳۶۷۰۸۰۷۷

ایمیل : info@zafari-psy.com

تخریب ارتباط شما با نوجوان

🧨🧨زلزله 8ریشتری تخریب ارتباط شما با نوجوان

🔷🔷والدین عزیز مراقب نوجوان ها باشید
چرا که عبور از این مرحله برای آنها چالش برانگیزه و
همدلی و درک شما باعث آسوده طی کردن مسیر میشود😉

 

 

 

 

 

 

پین کردن این در Pinterest

به اشتراک بگذارید