شماره تماس : ۰۹۰۳۶۷۰۸۰۷۷

ایمیل : info@zafari-psy.com

با کودک بی نظمم چیکار کنم؟؟؟؟؟

شنیدن این پادکست برای والدینی که دغدغهٔ نظم کودک دارند خیلی خوبه😍

⁉️ شما برای رفع بی نظمی کودکتون چه راهکاری دارین؟

 

پین کردن این در Pinterest

به اشتراک بگذارید