شماره تماس : ۰۹۰۳۶۷۰۸۰۷۷

ایمیل : info@zafari-psy.com

اعتـماد به نفـس در کودکان

چه کار کنم دخترم، پسرم اعتماد به نفس نداره؟!

🟧وقتی کوچک بود خیلی اعتماد به نفس داشت هرچی بزرگتر میشه، اعتماد به نفس او کمتر میشه🟣

✅ با ما همراه باشید تا در ادامه راهکارهای کاربردی افزایش اعتمادبه‌نفس را در کودکان بهتون بگم 😍

پین کردن این در Pinterest

به اشتراک بگذارید