شماره تماس : ۰۹۰۳۶۷۰۸۰۷۷

ایمیل : info@zafari-psy.com

جلوگیری از لجبازی کودکان

برای جلوگیری از لجبازی کودکان حتما کلیپ بالا را ببینیـد ✴️

و روش‌ دوری از موارد زیر رو با صبر و حوصله انجام دهید:

✅ امر و نهی کردن های پیاپی
✅ دعوا کردن کودک
✅گرفتن حق انتخاب از کودک
✅ الگو بودن پدر و مادر در لجبازی

پین کردن این در Pinterest

به اشتراک بگذارید